Cultuurhistorisch erfgoed met een toekomst…

Volg ons en doe mee

Groene energie

Volg ons en doe mee

Warmte uit asfalt

Duurzame energie opwekking: SolarRunway Soesterberg

Het oppervlak van de voormalige vliegbasis Soesterberg beslaat 500 hectare, waarvan oorspronkelijk 100 hectare bestond uit asfalt en beton. Het meeste hiervan is verwijderd zodat een fraai natuurgebied is ontstaan. Maar de startbaan is blijven liggen. Op deze plek begon in 1910 de Nederlandse luchtvaart en zij vormt een uniek stuk cultuurhistorisch erfgoed.

 

De hoofdbaan is 48 meter breed en 3200 meter lang zwart asfalt. Iedereen weet uit ervaring dat asfalt ’s zomers erg warm kan worden, want asfalt absorbeert bijna 100% van de invallende zonnestraling – hier ligt een prachtige warmtecollector. Het blijkt dat zo’n collector uitstekend benut kan worden voor de opwekking van duurzame energie. Uit onderzoek is gebleken dat de baan voldoende warmte kan leveren voor duizenden huishoudens.

 

De startbaan vormt zelf de warmtecollector, er verandert niets aan het uiterlijk van de baan. De beleving van deze unieke plek wordt niet aangetast. De warmte in het asfalt wordt uit het asfalt verzameld door waterleidingen en opgeslagen in grondwaterlagen op een diepte van circa 140 meter. Geluidloos en zonder overlast voor het milieu. De warmte kan vervolgens weer worden onttrokken voor verwarming van woningen of bedrijven. Via een laag temperatuur warmtenet wordt de warmte naar de woningen gedistribueerd. Overigens kunnen de woningen zo ook gekoeld worden in de zomer.

 

Er worden door ons gesprekken gevoerd met de eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg, het Utrechts Landschap, en de gemeente Soest om tot een duurzaam en lokaal warmtesysteem te komen. Wij werken hierbij samen met een consortium dat de collector, de infrastructuur en de eerste 100 afnemers in één keer kan realiseren. Het project kan op deze wijze zonder subsidie en snel gerealiseerd worden, en het houdt zijn eigen broek op. Na realisatie van de pilot met 100 woningen kunnen andere partijen aansluiten op de infrastructuur, die daartoe van begin af aan overgedimensioneerd wordt.

 

Het is bovendien mogelijk om op dit systeem bestaande woningen aan te sluiten. Daarmee kan de Solarrunway een grote bijdrage leveren aan het betaalbaar maken van de transitie naar een gasloze samenleving. Want in de energietransitie van de bestaande woningvoorraad ligt de grootste uitdaging die ons te wachten staat. Wij zijn er klaar voor.

 

Cultuurhistorisch erfgoed met een zonnige toekomst!